Szkoła
Informacje pszczelarskie

Konkurs pszczelarski dla dzieci ze szkół podstawowych

Kolejna świetna inicjatywa edukacyjna samorządu województwa podlaskiego. Tym razem władze Podlasia zorganizowały konkurs pszczelarski dla dzieci ze szkół podstawowych.

Ogłoszony przez Podlaski Urząd Marszałkowski konkurs pszczelarski dla dzieci ze szkół podstawowych skierowany jest do dzieci uczęszczających do szkół na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 28 września wysłać pracę plastyczną, wykonaną w dowolnej technice w formacie A4.  Praca powinna dotyczyć takich tematów jak:

  • rola pszczół w przyrodzie;
  • zagrożenia dla pszczół;
  • wpływ chemizacji rolnictwa na spadek liczebności pszczół;
  • możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: dzieci z klas 0-3, z klas 4-6 i klas 7-8. Prace będą oceniane przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, członków Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa, przedstawicieli mediów regionalnych oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Autorzy najlepszych prac w każdym przedziale wiekowym  otrzymają nagrody.

Brawo dla podlaskich samorządowców za kolejną edukacyjną inicjatywę proekologiczną skierowaną do dzieci. Cieszy, że samorząd województwa podlaskiego po raz kolejny podjął działania mające na celu edukowanie dzieci w tematyce dotyczącej ochrony pszczół i znaczenia owadów zapylających. Czekam na kolejną tego typu akcję, jednak nie tylko dla dzieci z Podlasia. I nie tylko dla dzieci z małych miejscowości. Sądzę bowiem, że edukacja dotycząca tak ważnych kwestii dla całego społeczeństwa powinna objąć także dzieci z większych ośrodków miejskich oraz zdecydowanie być prowadzona na dużo szerszą skalę.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl