Informacje pszczelarskie

Coraz większa szara strefa nielegalnych pestycydów. Ile z nich trafia na pola?

Jak podała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) w wyniku 4-tygodniowej akcji Europolu prowadzonej na terenie całej Unii Europejskiej, w samej tylko Polsce zatrzymano 360 ton (!!!) nielegalnych pestycydów.

W wyniku akcji o kryptonimie Silver Axe III, którą kierował Europejski Urząd Policji (czyli popularny Europol), a w której uczestniczyły służby 27 krajów Unii Europejskiej (w tym PIORiN, polska Policja i Krajowa Administracja Skarbowa) zarekwirowano, tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sumie 360 ton nielegalnych środków ochrony roślin.

Akcja prowadzona była w Polsce na przejściach granicznych, a także na targowiskach, drogach, w punktach obrotu środkami ochrony roślin oraz w gospodarstwach rolnych.

Nasuwa się jeden, bardzo smutny, wniosek: Nielegalne pestycydy zalewają Polskę i Unię Europejską. Można być niemal pewnym, że zarekwirowane przez policję pestycydy to tylko część wszystkich środków ochrony roślin, które znajdują się w nielegalnym obrocie na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Tego jak wiele z nich trafia na pola uprawne, poza wszelką kontrolą urzędów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności i środowiska naturalnego, nie da się nawet oszacować. Nie da się także oszacować strat, jakie ponosi środowisko, a także ryzyka, jakie ponoszą konsumenci produktów rolnych od producentów, w których wykorzystuje się nielegalne środki ochrony roślin.

 

 

Źródło:  http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/360-ton-nielegalnych-srodkow-ochrony-roslin-zatrzymane-w-wyniku-miedzynarodowej-operacji-silver-axe-iii,239.html